Windykacja w Szwecji

Z

Lokalne usługi windykacyjne w Szwecji

Z

Dostęp do grona ekspertów w zakresie obowiązującego w Szwecji prawa, warunków lokalnych i etykiety biznesowej

Z
Zapłacisz wyłącznie po pomyślnie zakończonym procesie windykacji: 9,5% prowizji od odzyskanych kosztów

Oszczędź czas i odbierz pieniądze Rozpocznij od razu!

;

Rozpocznij proces windykacji długów od klientów w Szwecji

Rozpoczęcie sprawy z pomocą Oddcoll zajmuje nie więcej niż kilka minut. Następnie nasz szwedzki partner, Captum, rozpocznie proces windykację długu. Być może zastanawiasz się, jakie koszty ponosisz, współpracując z nami? Niektóre firmy oferujące windykację długów wymagają od klientów wysokich opłat za swoje usługi, obciążając tym samym ich budżet.

Ale nas to nie dotyczy, ponieważ głównym celem naszej firmy jest prosty i bezproblemowy proces windykacji długów. Oprócz tego, że współpracujemy z kompetentnym partnerem, jakim jest Capitum AB w Malmö w Szwecji, aby przyspieszyć proces ściągania długów, nie pobieramy też żadnych opłat, zanim sprawa nie zostanie zakończona. Dopiero wtedy wymagamy minimalnej prowizji w wysokości 9,5% od odzyskanej kwoty. W Oddcoll najpierw ciężko pracujemy, aby sprostać twoim oczekiwaniom, a potem otrzymujemy zapłatę za dobrze wykonaną pracę.

Odkryj korzyści z korzystania z Oddcoll

Szwedzkie prawo dotyczące odzyskiwania należności od szwedzkich dłużników

Dochodzenia roszczeń w Szwecji regulowane jest przez szwedzkie przepisy krajowe. Oznacza to, że należy podjąć współpracę z lokalną agencją windykacyjną, aby proces egzekwowania długów był skuteczny i zakończył się powodzeniem.

Faza windykacji należności w Szwecji drogą polubowną

Jeśli termin spłaty należności upłynął, a dłużnik nie zrealizował płatności, wierzyciel może, samodzielnie lub z pomocą profesjonalnej agencji, podjąć wobec niego czynności windykacyjne. Ponaglenia wysyłane są do dłużnika i zawierają informację, że brak zapłaty może skutkować podjęciem kroków prawnych. Agencje windykacyjne muszą mieć pozwolenia (From Datainspektionen) na działanie w imieniu klienta w Szwecji.

Podejmowanie czynności prawnych przeciwko dłużnikowi w Szwecji.

Jeżeli dłużnik uchyla się od zapłaty, wierzyciel musi zdecydować, czy zamierza podjąć kroki prawne. W tej decyzji powinien wziąć pod uwagę rating kredytowy dłużnika. W Szwecji wierzyciele mogą stosować uproszczoną procedurę w przypadku roszczeń bezspornych. Procedura ta nosi nazwę “betalningsföreläggande / Payment Order”. Kronofogdemyempigheten (szwedzki organ ds. egzekwowania przepisów) odpowiada za wnioski i zajmuje się sprawami sądowymi. Jeżeli dłużnik zaskarży roszczenie, wierzyciel musi wszcząć postępowanie sądowe.

Egzekwowanie prawa w Szwecji.

Jeżeli dłużnik nadal uchyla się od zapłaty, należy przedstawić szwedzkiemu organowi egzekucyjnemu wniosek o wykonanie orzeczenia. Dłużnik ma określony czas na spłatę wierzytelności. Jeśli tego nie zrobi, organy egzekucyjne badają, czy posiada on jakiekolwiek aktywa i biorą je w posiadanie.

Oszczędź czas i odbierz pieniądze Rozpocznij od razu!