Windykacja w Niemczeche

Z

Lokalne usługi windykacyjne w Niemczech

Z

Dostęp do grona ekspertów w zakresie obowiązującego w Niemczech prawa, warunków lokalnych i etykiety biznesowej

Z
Zapłacisz wyłącznie po pomyślnie zakończonym procesie windykacji: 9,5% prowizji od odzyskanych kosztów

Oszczędź czas i odbierz pieniądze Rozpocznij od razu!

;

Szybka i prosta procedura windykacji należności w Niemczech

Kiedy prześlesz fakturę do Oddcoll, nasz lokalny partner w Niemczech natychmiast rozpocznie procedurę windykacji w celu wyegzekwowania wszystkich zaległych należności.

Twoje roszczenie będzie traktowane jako sprawa windykacyjna w Niemczech, co oznacza, że kwota zostanie odzyskana w bardziej efektywny sposób.

Odkryj korzyści z korzystania z Oddcoll

Egzekwowanie długów w Niemczech

Jeśli klient w Niemczech zalega ze spłatą, stajesz się, jako wierzyciel, w trudnej sytuacji. Inne prawa, zwyczaje i kultura sprawiają, że proces odzyskiwania roszczenia z innego kraju staje się czasochłonnym i skomplikowanym zadaniem.

Dzięki Oddcoll możesz skorzystać z usług lokalnej agencji windykacyjnej, która pomoże ci odzyskać utracone środki w całości.

Nasz lokalny partner, Adrian Collection Services z siedzibą w Neubergu, rozpocznie proces windykacji zaraz po tym, jak prześlesz nam swoją fakturę.

FAZA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W NIEMCZECH DROGĄ POLUBOWNĄ

Kiedy dłużnik zalega ze spłatą, pierwszym etapem procesu windykacji jest przekonanie go do uiszczenia zapłaty dobrowolnie. Zwykle odbywa się to poprzez przesłanie wezwania do uregulowania płatności lub kontakt telefoniczny. Jeżeli opóźnienie w spłacie dłużnika wynika z niewypłacalności, istnieje możliwości uregulowania długu poprzez płatności w ratach.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W NIEMCZECH DROGĄ SĄDOWĄ

Podobnie jak w wielu innych państwach, w Niemczech obowiązuje specjalna, uproszczona procedura stosowana wobec nakazów zapłaty w przypadku gdy roszczenie będzie bezsporne. W sprawach transgranicznych (gdy wnioskodawca ma siedzibę w innym kraju niż Niemcy), właściwym sądem postępowania jest Amtsgericht Wedding w Berlinie. Wierzyciel może wybrać zastosowanie procedury nakazu zapłaty lub zwykłego postępowania sądowego w sprawach cywilnych. Jeżeli roszczenie nie zostanie zakwestionowane, może zostać wydana decyzja wykonawcza. Jeśli jednak dłużnik zaskarży roszczenie, wierzyciel musi wyraźnie wybrać postępowanie zwykłe.

EGZEKWOWANIE DŁUGU

W ostatnim etapie procesu, jeśli dłużnik wciąż nie wywiązał się ze spłaty należności, wierzyciel musi przystąpić do egzekucji (Zwangsvollstreckung). Wierzyciel powinien być w posiadaniu wyroku ze zwykłego postępowania sądowego lub nakazu egzekucyjnego (Vollstreckungsbescheid) z procedury dotyczącej nakazu zapłaty.

Oszczędź czas i odbierz pieniądze Rozpocznij od razu!