Windykacja w Hiszpanii

Z

Lokalne usługi windykacyjne w Hiszpanii

Z

Dostęp do grona ekspertów w zakresie obowiązującego w Hiszpanii prawa, warunków lokalnych i etykiety biznesowej

Z
Zapłacisz wyłącznie po pomyślnie zakończonym procesie windykacji: 9,5% prowizji od odzyskanych kosztów

Oszczędź czas i odbierz pieniądze Rozpocznij od razu!

;

Windykacja należności pochodzących z transakcji biznesowych w Hiszpanii

Jeśli chodzi o szybkość spłaty należności wynikających z transakcji biznesowych, hiszpańskie przedsiębiorstwa mają dość słaba pozycję na tle międzynarodowym. Jeśli twój hiszpański klient uchyla się od płatności, powinieneś natychmiast zwrócić się o pomoc do hiszpańskiej agencji windykacyjnej, specjalizującej się w egzekwowaniu należności od dłużników na terenie kraju.

Jeśli nie odzyskałeś długu nawet pomimo licznych upomnieniach i negocjacjach, nadszedł czas, aby skorzystać z profesjonalnych usługi windykacyjnych — takich, jakie oferuje w Hiszpanii Oddcoll. Specjalizujemy się w pomaganiu wierzycielom w śledzeniu oraz egzekwowaniu należności.

Odkryj korzyści z korzystania z Oddcoll

Windykacja poprzez lokalne działania w Hiszpanii.

Za pośrednictwem naszych lokalnych partnerów oferujemy szerokie doświadczenie w zakresie praktyk windykacyjnych zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym.

Naszym lokalnym partnerem jest Global Recovery Solutions S.L. z siedzibą w Barcelonie. Jest to wykwalifikowana agencja oferująca rzetelne realizowanie żądań dotyczących windykacji długów. Prześlij swoje roszczenia i rozpocznij windykację długów od klientów z Hiszpanii.

Windykacja należności w Hiszpanii drogą pozasądową.

Na tym etapie windykator kontaktuje się z dłużnikiem oraz przesyła mu powiadomienie o żądanej zapłacie. Dłużnik jest świadomy, że nieuiszczenie płatności może skutkować podjęciem kroków prawnych. Często dochodzi do sytuacji, kiedy decyduje się na spłatę długu wkrótce po tym, jak agencja windykacyjna ostrzega go przed wszczęciem postępowania sądowego.

Sądowa windykacja należności w Hiszpanii.

W większości krajów istnieje alternatywna procedura prawna (nakaz zapłaty) w zakresie prawnego dochodzenia roszczeń — jest ona łatwiejsza i szybsza niż zwykłe postępowanie sądowe. a także przeznaczona do przypadków, w których dłużnik prawdopodobnie nie zakwestionuje roszczenia. Taka procedura obowiązuje również w Hiszpanii i jest dobrowolna dla wierzycieli. Postępowanie ma zastosowanie do roszczeń pieniężnych, a skarga zostaje wniesiona do Sądu Pierwszej Instancji w miejscu pobytu dłużnika.

Egzekwowanie prawa w Hiszpanii

Aby odzyskać należności od dłużnika, który nie uiścił ich pomimo wyroku w sprawie, wierzyciel musi złożyć wniosek o egzekucję, za którą odpowiedzialni są sędziowie w Hiszpanii. Wniosek o wykonanie przesyła się do sądu, który wydał orzeczenie w sprawie. Następnie sędzia wydaje tak zwany “ogólny nakaz wykonania”, jeśli wniosek jest prawidłowy. Jest to punkt wyjścia dla hiszpańskiej procedury egzekucyjnej. Następnie sekretarz sądowy zajmuje się pozostałą częścią procedury egzekucji.

Oszczędź czas i odbierz pieniądze Rozpocznij od razu!