Windykacja na Węgrzech

Z

Lokalne usługi windykacyjne na Węgrzech

Z

Dostęp do grona ekspertów w zakresie obowiązującego na Węgrzech prawa, warunków lokalnych i etykiety biznesowej

Z

Dostęp do grona ekspertów w zakresie obowiązującego na Węgrzech prawa, warunków lokalnych i etykiety biznesowej

Oszczędź czas i odbierz pieniądze Rozpocznij od razu!

;

Egzekwowanie długów od węgierskich klientów

Oddcoll jest wiodącym w branży wykonawcą usług windykacyjnych dla przedsiębiorstw zarówno w kraju, jak i za granicą. Naszym głównym celem jest utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia klienta dzięki pionierskim rozwiązaniom w zakresie windykacji długów.

Istnieje wiele powodów, dlaczego powinieneś wybrać właśnie naszą firmę w celu odzyskania długu, ale najważniejszym z nich jest współpraca z lokalnymi agencjami windykacyjnymi nie tylko na Węgrzech, ale również w każdym innym europejskim państwie. Utworzyliśmy platformę internetową służącą do monitorowania i przesyłania roszczeń; nasz węgierski partner zna sposoby egzekwowania długów w możliwie jak najkrótszym czasie; co więcej, twoje roszczenia są przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującymi przedsiębiorstwa na Węgrzech, co powoduje, że proces windykacji jest jeszcze bardziej skuteczny. Naszym lokalnym partnerem na Węgrzech jest Sigma Credit Management Co.Ltd./Sigma Zrt z siedzibą w Budapeszcie.

Odkryj korzyści z korzystania z Oddcoll

W jaki sposób z powodzeniem egzekwować długi od klientów na Węgrzech?

Czy twój klient wciąż uchyla się od zapłaty? W momencie, kiedy mija termin płatności, należy przypomnieć mu o uiszczeniu opłaty.

Ale co w przypadku, jeśli przypomnienie nie przynosi skutku? Wtedy należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc do agencji windykacyjnej na Węgrzech — naszego profesjonalnego partnera, który ma możliwość szybkiego i sprawnego wyegzekwowania zapłaty od klienta.

Proces windykacji długów na Węgrzech drogą pozasądową

Windykacja należności drogą polubowną oznacza, że węgierski windykator stara się przekonać dłużnika do dobrowolnej spłaty długu bez konieczności wszczynania przeciwko niemu postępowania sądowego.

Podejmowanie czynności prawnych.

W przypadku roszczeń niższych niż 400 milionów forintów węgierskich następuje procedura dotycząca poleceń zapłaty obowiązująca na Węgrzech. Jest ona mniej skomplikowana niż zwykłe postępowanie sądowe, a jej celem jest uproszczenie procesu dochodzenia roszczeń bezspornych. Odpowiedzialność za ten proces ponoszą notariusze prawni. Przedkładany im wniosek powinien zawierać podstawowe informacje na temat roszczenia i stron. O ile dłużnik nie zakwestionuje wezwania do zapłaty, staje się ono wykonalne. Wierzyciel może następnie użyć polecenia zapłaty (podobnie jak wyroku sądu) w celu wyegzekwowania długu. W przypadku sporu sprawa musi być traktowana jako zwykła procedura cywilna.

Egzekwowanie długu na Węgrzech

Wniosek o egzekwowanie długu należy złożyć, kiedy powzięto kroki prawne przeciwko dłużnikowi i uzyskano wyrok sądu lub orzeczenie podlegające wykonaniu, lecz zapłata nadal nie została uiszczona. Następnie, w celu egzekwowania roszczenia, należy skorzystać z pomocy oferowanej w takich sytuacjach przez państwo węgierskie. Wniosek należy złożyć do sądu lub notariuszy prawnych. Wierzyciel często może ubiegać się o egzekucję drogą elektroniczną.

Oszczędź czas i odbierz pieniądze Rozpocznij od razu!