Windykacja Międzynarodowa

Skuteczne odzyskiwanie długów międzynarodowych. Dla firm prowadzących sprzedaż B2B za granicą.
Z
Lokalna obsługa w 44 krajach Europy
Z
Nie ma zwrotu, nie ma opłaty. 9,5% prowizji

Oszczędź czas i odbierz pieniądze Rozpocznij od razu!

;
 

Podstawy międzynarodowej windykacji długów

To, co wyróżnia globalne odzyskiwanie długów, to jego transgraniczny charakter.

Zasady czynności związanych z odzyskiwaniem długów są zawsze regulowane na poziomie narodowym. Oznacza to, że każdy kraj ma własne zasady.

To samo dotyczy zasad proceduralnych, które należy spełnić, aby wystąpić na drogę sądową i/lub rozpocząć postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika.

Do tego trzeba dodać języki, zwyczaje itd. – wszystko to pozwala zrozumieć, że procedura windykacji długów jest inna w zależności od kraju.

A więc w rzeczywistości nie ma jednej procedury międzynarodowej windykacji długów. Są tylko różne procedury narodowe.

Odkryj korzyści z korzystania z Oddcoll

Międzynarodowa windykacja długów przeprowadzana jest lokalnie

Czynności związane z odzyskiwaniem długów regulowane są na poziomie narodowym, aby chronić dłużników przed nieuczciwymi firmami i zabronionymi praktykami. Do prowadzenia windykacji w danym kraju prawie zawsze wymagane jest zezwolenie.

W konsekwencji obcy windykatorzy prawie nigdy nie mogą sami prowadzić czynności związanych z odzyskiwaniem długów za granicą i muszą powierzyć to zadanie lokalnemu specjaliście.

W związku z tym istnieją tylko agencje windykacyjne i firmy prawnicze, które mają zezwolenie i posiadają doświadczenie w odzyskiwaniu wierzytelności w kraju, gdzie znajdują się ich siedziby i gdzie zlokalizowani są dłużnicy.

Procedura odzyskiwania wierzytelności z zagranicy

Pozasądowa windykacja długów (przedsądowa)

Na początku agencja windykacyjna lub firma prawnicza próbuje odzyskać wierzytelność polubownie. Polubownie = bez podejmowania kroków prawnych.

Windykator informuje dłużnika o roszczeniu i o tym, że w przypadku braku zapłaty sprawa zostanie wniesiona do sądu. Często ma to pozytywny wpływ na skłonność dłużnika do zapłaty. Kiedy windykator lub firma prawnicza jest odprawiana z kwitkiem, sytuacja dłużnika mocno się komplikuje.

Międzynarodowa sądowa windykacja długów (w sądzie)

W praktyce sprawa musi zostać wniesiona do sądu w kraju dłużnika.

W większości krajów istnieje procedura sądowa zwana nakazem zapłaty. Procedura ta ma być zarówno szybsza, jak i tańsza niż zwykłe postępowania sądowe. Oczywiście jest to korzystne dla wierzycieli, ale także dla sądów krajowych, które nie są tak obciążone pracą.

Po wniesieniu sprawy do sądu i otrzymaniu orzeczenia/wyroku z prawnego puntu widzenia stanowi to „dowód“ na istnienie roszczenia. Ale celem jest uzyskanie zapłaty…

A nie można na własną rękę odebrać wierzycielowi nieruchomości czy majątku (co, być może, jest kuszące), bo oznaczałoby to działanie bezprawne.

Egzekucja roszczeń międzynarodowych (poprocesowa)

Jeśli dłużnik nie zapłaci po wyroku, trzeba wystąpić o egzekucję. Każdy kraj ma własne organy egzekucyjne, które mogą przymusowo odebrać majątek dłużnikowi, jeśli ten nie chce płacić. O egzekucję należy wystąpić w kraju, w którym znajdują się składniki majątku dłużnika. Jest tak dlatego, że organy egzekucyjne żadnego kraju nie mogą prowadzić czynności na terenie obcego państwa. Jest to zrozumiałe, ponieważ żadne państwo nie lubi, gdy inny kraj działa na jego terytorium.

Aby wnioskować o egzekucję, trzeba posiadać nakaz wykonawczy (wyrok/orzeczenie) wydany w tym samym kraju. Istnieją wyjątki w przypadku, gdy sądy danego kraju akceptują nakazy wykonawcze wydane w innych państwach (uznawanie i wykonywanie orzeczeń zagranicznych). Jednakże różni się to w zależności od sytuacji i w każdej sprawie wymagane jest odrębne postępowanie.

Oszczędź czas i odbierz pieniądze Rozpocznij od razu!