Często zadawane pytania dotyczące cennika

Nasz cennik opiera się na zasadzie „Nie ma zwrotu, nie ma opłaty“. Łączny koszt usługi to 9,5% odzyskanej kwoty głównej i odsetek. Oznacza to, że zatrzymujesz 90,5% odzyskanej kwoty.

Jak wygląda płatność?

Odzyskana kwota zostaje przelana na Twoje konto z potrąceniem opłaty lub wystawiamy Ci fakturę po odebraniu przez Ciebie odzyskanej kwoty.

Czy mogą zostać naliczone inne koszty?

Jeśli windykacja polubowna nie wystarczy, może być konieczne podjęcie kroków prawnych. W takim przypadku poniesiesz koszty sądowe, komornicze itd. (są to opłaty administracyjne na rzecz instytucji państwowych w kraju dłużnika).

Niektóre z tych kosztów można często doliczyć do roszczenia. Zawsze otrzymasz rekomendację i musisz wcześniej zatwierdzić działania.

PRZYKŁAD 1.

1. Przesyłasz roszczenie do windykatora (5000 euro).
2. Należność zostaje odzyskana w windykacji polubownej.
3. Koszt wynosi 475 euro (9,5 % z 5000 euro).

Kwota 4525 euro zostaje przelana na Twoje konto.

(W przypadku nieskutecznej windykacji – płacisz 0 euro).

.

PRZYKŁAD 2.

1. Przesyłasz roszczenie do windykatora (5000 euro).
2. Sprawa zostaje wniesiona do sądu, opłata sądowa wynosi 200 euro. (Płacisz tę kwotę z góry).
3. Twoja należność została odzyskana.
4. Koszt wynosi 475 euro (9,5 % z 5000 euro).

Scenariusz A. Kwota 200 euro może zostać doliczona do roszczenia. Kwota 4725 euro zostaje przelana na Twoje konto. 4525 euro + 200 euro zapłacone wcześniej. W przypadku nieskutecznej windykacji – tracisz 200 euro zapłacone wcześniej.

Scenariusz B. Kwota 200 euro nie może zostać doliczona do roszczenia. Kwota 4525 euro zostaje przelana na Twoje konto. Nie możesz jednak odzyskać kwoty 200 euro zapłaconej wcześniej. W przypadku nieskutecznej windykacji – tracisz 200 euro zapłacone wcześniej.